Algemeen

 • Bij inschrijving gaat men akkoord met het reglement.
 • Bij inschrijving gaat u akkoord met het maken van foto’s voor promotiedoeleinden en online publicatie.
 • De begeleiding is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerlingen.
 • Het is verboden voor de deelnemers om afval op de route achter te laten.
 • Het is verboden te roken tijdens het evenement door de organisatie, vrijwilligers, deelnemers, begeleiders en mensen die ‘gezellig meelopen’. Roken op de verzamellocaties en gedurende de wachtroute wordt niet toegestaan. De Avond4Daagse is een gezond evenement en daar hoort roken niet bij.
 • Aanwijzingen, verzoeken van de organisatie / verkeersregelaars / politie dienen te worden opgevolgd. Houdt een groep zich niet aan de regels dan wordt de begeleiders door de organisatie hierop aangesproken.
 • Bij vervuiling van de route, het niet luisteren naar verzoeken van de organisatie, verkeersregelaars, politie of voor andere deelnemers storend gedrag kan de organisatie de groep uitsluiten voor verdere deelname.
 • Honden zijn toegestaan, mits deze aangelijnd zijn en geen gevaar/overlast veroorzaken voor de overige deelnemers. Eigenaren dienen de hondenpoep zelf op te ruimen.
 • Indien van deelname wordt afgezien bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 • De organisatie behoudt zich het recht om de routes, start- en/of  finishtijden te wijzigen, of de A4D geheel of gedeeltelijk af te lassen, op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade. De deelnemers zijn WA verzekerd. De deelnemers zijn wettelijk aansprakelijk.
 • Het kan gebeuren dat er door deelnemers schade wordt gemaakt. De begeleiding neemt dan direct contact op met de eigenaar (indien mogelijk) en laat de naam en het telefoonnummer van de veroorzaker achter. Tevens neemt de begeleider contact op met de ouder met het verzoek om contact op te nemen met de eigenaar. De begeleider meldt het schadegeval bij de A4D.
 • De organisatoren van de Avond4daagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ongeval, vermissing van eigendommen en dergelijke.
 • Groepen dienen minimaal 30 meter afstand van elkaar te houden. Dit in verband met eventueel tussenvoegend verkeer en het oversteken als groep goed te kunnen regelen.
 • Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken.
 • De deelnemers dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van zebrapaden en stoepen en volgen verder de instructies van de verkeersregelaars.
 • Luidruchtig gedrag is verboden.

Voorzieningen

 • De organisatie zorgt dat er buiten bij de startlocatie een eco-toilet aanwezig is voor deelnemers. In woonzorgcentrum Rigtershof is geen toiletvoorziening voor deelnemers van de A4D.
  Tijdens de route is er geen drank- en toiletvoorziening. Elke avond zijn er (drink)posten waar een versnapering wordt uitgedeeld. Versnaperingen zijn uiteraard alleen voor betalende deelnemers.
 • De organisatie verzoekt ouders om hun kind(eren) geen snoep mee te geven tijdens het lopen; het betreft een gezond evenement waarbij snoep niet past. De organisatie zorgt op de routes voor een consumptie. Betalende deelnemers ontvangen een polsbandje op de eerste wandeldag en kunnen hierdoor gratis gebruik maken van de consumpties. De organisatie wil op deze manier voorkomen dat er grote verschillen in de hoeveelheid versnaperingen ontstaan.
 • Begeleiders die zich niet hebben ingeschreven of niet hebben betaald voor deelname lopen ’zwart’ mee. Zij hebben geen recht op gratis consumpties/versnapering onderweg.